Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
16:29
Jej oczy, jak szare chmury odbijające się na spokojnej powierzchni jeziora, mają kolor samotności.
— Haruki Murakami, Po zmierzchu
16:26

found-liquorstore-and-drank-itt:

i hope this woman lives forever

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaWascon Wascon
16:25
0448 8953
Reposted fromSaturnine Saturnine viaWascon Wascon
16:19
4861 6fb0
Reposted frommatkaboskazuposka matkaboskazuposka viaWascon Wascon
16:16
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaWascon Wascon
16:14
7708 4142 500
Reposted frompersempre persempre viaWascon Wascon
16:05

Reposted frommynnia mynnia viaWascon Wascon
16:03
Normality is a paved road: It’s comfortable to walk, but no flowers grow on it.
— Vincent van Gogh
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viaWascon Wascon
15:59
8011 4197
Reposted fromcalifornia-love california-love viaQOH1984 QOH1984
15:23
6838 0fcd
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
15:11
15:09
2870 ebe9 500
15:05
15:03
Reposted fromptom ptom vialepsze-internety lepsze-internety
15:00
3002 0317
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety
14:59
14:55
4347 6375
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaWascon Wascon
14:54
7799 55d6

the-black-mrrogers:

insipidrainbow:

chadleymacguff:

*mortal combat voice* FINISH HIM

SHE USED THE FORCE OF HIM PULLING HER TO HELP PROPEL HERSELF ONTO HIM. THAT’S SOME TACTICAL THINKING DAMN. 

she beat his ass with flip flops on thats some serious skill

Reposted fromxuu xuu viaWascon Wascon
14:53
1190 552a 500
W roku 1960 David Latimer założył ogród w butli. W roku 1972 podlał go po raz ostatni i szczelnie zamknął.
Od 40 lat ogród żyje w szczelnie zamkniętym ekosystemie, bez dopływu wody, powietrza ani składników z zewnątrz.
W hermetycznej butli następuje fotosynteza, rotacja składników, owocowanie, rozrost, zamieranie starych i rozkwit nowych roślin.
Nie są wykonywane żadne czynności, a korek nigdy nie jest otwierany.
Reposted fromdranger dranger viaWascon Wascon
14:51
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych.
Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromrickymp rickymp viaWascon Wascon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl