Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
09:45
09:39
Reposted frombiru biru
09:37
Reposted frombiru biru viamyminds myminds
09:37
1692 b1ff
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamyminds myminds
20:02
hej kobieto, po co ten płacz?
— Strachy na lachy
Reposted fromsubiektywne subiektywne viawakemeupx wakemeupx
19:56
2030 2601
Reposted fromrisky risky viawakemeupx wakemeupx
19:47
4554 5a37
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialiteratka literatka
19:43
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury.
Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechania się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować.Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem,hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem.Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
Nie pasuję do plotkowania. Nienawidzę konfliktów i porównań. Wierzę, w świat przeciwieństw i dlatego unikam ludzi o sztywnych i nieelastycznych osobowościach. W przyjaźni nie lubię braku lojalności i zdrady. Nie rozumiem także tych, którzy nie wiedzą jak chwalić lub choćby dać słowo zachęty. Mam trudności z zaakceptowaniem tych, którzy nie lubią zwierząt. A na domiar wszystkiego nie mam cierpliwości do wszystkich, którzy nie zasługują na moją cierpliwość.
— Meryl Streep
Reposted fromxxangelxx xxangelxx vialiteratka literatka
19:42
Chciałam zerwać ze swoim schematem i przestać przyciagać niedostępnych mężczyzn, którym trudno przychodzi bliskość i zaangażowanie. Pragnęłam, żeby pokochał mnie ktoś, kto zostanie ze mna na dłużej. Jak każda zraniona kobieta, marzyłam o kimś, kto nigdy mnie nie skrzywdzi, nigdy nie zawiedzie, nie odtraci ani nie porzuci. To były nierealistyczne oczekiwania.
— Regina Brett, Bog nigdy nie mruga
Reposted fromkarna karna vialiteratka literatka
19:40
7650 bb32 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialiteratka literatka
19:21
19:19
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

19:19
19:19
19:19
8309 256b 500

longshankstumblarian:

A book shop in Aix-en-Provence, France

19:17
19:16
19:14
19:05
16:29
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaWascon Wascon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl